Vergoeding

Bij Praktijk BekkenFysiotherapie Krimpenerwaard is besloten om contractvrij te werken.

Contractvrij werken betekent dat u de factuur zelf ontvangt en betaalt. Deze factuur kunt u zelf indienen bij uw zorgverzekeraar. De voorwaarden van de polissen verschillen per zorgverzekeraar en bepalen hoeveel u vergoed krijgt.

In Nederland staat iedere fysiotherapeut verplicht ingeschreven in het Register voor Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg, ook bekend als het 
BIG-register . Hiervoor gelden bepaalde opleidings- en gedragseisen. Ook een therapeut die zonder contracten werkt moet aan deze eisen voldoen.

In het Beroepscompetentieprofiel van de Bekkenfysiotherapie staat uitgebreid beschreven wat het kennisdomein is van de Bekkenfysiotherapeut. Voor meer informatie over dit profiel, zie de website van de Nederlandse Vereniging voor Bekkenfysiotherapie (NVFB).