Bekken, lage rug en stuit

Bekkenpijn komt niet alleen voor bij vrouwen, maar ook bij mannen. In veel gevallen hebben rugklachten hun oorsprong in het bekken.

Er zijn veel verschillende oorzaken voor problemen in de bekkenregio. Bijvoorbeeld na een val, (buik/prostaat) operatie, zwangerschap / bevalling, meerdere blaasontstekingen of door de overgang (menopauze).

Bij stuitpijn kan de NIMOC behandeling worden toegepast. NIMOC is de afkorting van Non-Invasive Mobilization of the Os Coccyx.

Pijn en andere problemen met bewegen kunnen ontstaan als de spieren rondom het bekken en de bekkenbodem niet goed funktioneren.

Vaak wordt gedacht dat bekkenklachten alleen met een zwangerschap te maken hebben.

Wanneer bekkenklachten rond de zwangerschap optreden, is dat omdat het bekken dan iets kwetsbaarder is en dus eerder overbelast raakt.

Bij lage rug- en bekkenpijn is de coördinatie van de stabiliserende primaire spieren rondom bekken en lage rug veranderd. Dit kan leiden tot bekkenbodemproblemen.

Andersom geldt ook: klachten van de bekkenbodem kunnen leiden tot lage rug- en bekkenpijn.

De bekkenfysiotherapeut helpt bij het leren herkennen, trainen en ontspannen van de spieren rondom het bekken. Bij PBFK kan hiervoor gebruikt gemaakt worden van professionele apparatuur zoals Flowmetrie, Echografie, EMG en FES d.m.v. de MAPLe, PTNS / TENS, Redcord® en de INDIBA®.

Meer informatie

Praktijk Bekkenfysiotherapie Krimpenerwaard bekken voorbeeld